Distribueret Antenne System

For at sikre en smidig implementering af Radiocoms DAS-løsninger, tilbyder vi en bred vifte af professionelle services, som skal sikre dig, at du får en fremtidssikret løsning, der yder den optimale dækning og kapacitet.

Projektering

Projektering

I startfasen af hvert projekt afholder vi et antal projektmøder, så vi nøje får afdækket de krav projektet stiller og de udfordringer, vi kan møde. Dette sikrer, at vi fra starten får opbygget det rette system, som kan imødekomme kravene til dækning.

RF-design

RF-design

Når RF-kravene er afdækket, udfærdiger Radiocom et præcist RF-design. Så er vi sikre på, at den foreslåede løsning opfylder alle angivne dæknings- og kapacitetsbehov.

Installationsdesign

Installationsdesign

Dette udføres for at klarlægge systemarkitekturen, samt fastlægge positioner for installation af udstyr, kabelruter, netværkskonfiguration, m.v., som skal sikre en vellykket installation.

Kommissionering

Kommissionering

Vi tester løbende projektet, for at sikre at konfigurationen er optimal og at DAS’et funger iht. specifikationerne. Alle installatiosopgaver afsluttes med acceptance-test og godkendelse fra både tjenesteudbydere, offentlige myndigheder og slutkunden.

Konsulentbistand

Konsulentbistand

Vi véd, at et hvert projekt er unikt og vi arbejder tæt sammen med bygherre og andre interessenter gennem hele projektet. Vi yder support og rådgivning, både som en del af holdet eller som konsulenter for 3.parts projektledelse.

Træning

Træning

Vi tilbyder forskellige træningsforløb i DAS. Kurserne kan tilpasses individuelle krav, fx.:

 • Fordele ved den valgte løsning
 • Installation & konfiguration
 • Idriftsættelse & accept

Radiocom har leveret DAS-løsninger til bl.a.:

 • Aalborg Sygehus
 • Svendborg Sygehus
 • Esbjerg Sygehus
 • Kulturværftet – Helsingør
 • Regionshospitalet Herning
 • Friis ByCenter Aalborg
 • Hvidovre Hospital
Zinwave
Indendørs dækning & Distribueret Antenne System (DAS)

Radiocom Danmark A/S har leveret flere løsninger omkring indendørs radiodækning og Distribueret Antenne System til bl.a. sygehuse, shoppingcentre (læs fx vores Case Story om Friis Centret i Aalborg) og flere offentlige samt private virksomheder. Vi har flere års solid erfaring og stærke samarbejdspartnere på dette område, bl.a. Zinwave og Microlab.

Vi er vant til en høj kvalitetssikring, derfor bistår vi gerne med alt fra budget til projektstyrring og ikke mindst selve etableringen. Dertil har vi en høj servicestandard, baseret på vores ISO-certificerede kvalitetssystem.

Dine kunder og medarbejdere forventer stabil mobil- og datadækning

Den teknologiske udvikling vokser eksponentielt og derfor vokser behovet for en hurtig og stabil netværksforbindelse også. Computere, tablets, smartphones og TETRA-radioer (SINE), spiller en vigtig nøglerolle, når det gælder både privatlivets og arbejdslivets funktionalitet i en travl hverdag. Internettet er blevet vores primære kommunikationsform og platform til vidensdeling og derfor bliver adgangen til internettet en selvfølgelig forlængelse af vores eksistentielle intelligens.

Udfordringen

3G-teknologien har efterhånden vænnet os til, at vi altid kan være “på” og 4G-teknologien har skruet forventningerne yderligere i vejret. Med 5G-tidalderen lige om hjørnet, bliver en stabil dataopkobling en standardiseret forventning, som kan blive afgørende for, om dine brugere er tilfredse med dit netværk. Hvis du har mange forbindelser på din indendørsdækning, kan det være skabe en udfordring for systemets kapacitet. Her kan gode intentioner hurtigt blive til en dårlig oplevelse for brugerne.

En anden udfordring er, at modtageforholdene for data- og radiosignaler i bygninger, tunneler, kældre og på hospitaler er ofte meget svage p.g.a. bygningernes konstruktion med tyk beton og jernarmering.

Løsningen er et DAS-anlæg

Løsningen er at installere et indendørs DAS-anlæg, som kan sikre at for at data- og radiokommunikation kan fungere sikkert og tilfredsstillende. Med et DAS-anlæg, er du er garanteret et optimal mobil- og datadækning på definerede områder. Hos Radiocom Danmark har vi specialiseret os i at planlægge løsninger med individuelle behovsanalyser og vi bestræber os på, at levere gennemarbejdede implementeringer, der tilgodeser både store og små behov. Vi har specialiserede teknikere, der sørger for at installationsarbejde og kvalitetskontrol er udarbejdet, inden du overtager dit DAS-anlæg.

DAS-systemet

Der installeres en udvendig antenne, som har retning mod den mest optimale sendemast. Indendørs installeres der et distribuerende antennesystem, hvor der er enten er anvendt radierende kabler (leaky feeder) eller coaxial-kabler med lav dæmpning, samt indendørs antenner til at fordele signalet.

Fordele

 • De vitale kommunikationkrav sikres i hele dækningsområdet
 • Omkostningerne er minimale

DAS-anlæg til SINE-dækning

Radiocom Danmark har et solidt og loyalt samarbejde med Center for Beredskabskommunikation (CFB), der er en enhed under Rigspolitiet. Vi er godkendt af CBF til at løse deres opgaver med enten aktive eller passive DAS- systemer. CFB stiller særligt høje kvalitetskrav og det er netop derfor, at vi også kan blive din samarbejdspartner og stabile leverandør, af DAS-anlæg, der opfylder dine specifikke behov.

Få klarlagt jeres behov

Vores specialiserede teknikere og DAS specialister sidder klar til at give dig svar, råd og vejledning. Ring eller skriv til os for et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte jeres behov, udfordringer og muligheder.

Vil du vide mere? Kontakt os for yderligere information!