BEMÆRK! Denne side bruger cookies og lignende teknologier.

Hvis du ikke ændrer browserindstillingerne, accepterer du dem. Læs mere

OK

Cookies

Radiocom Danmarks hjemme benytter cookies. Alle der besøger en hjemmeside, som benytter sig af cookies skal informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, hvad de anvendes til, og hvordan de kan fravælges.

En cookie er en lille tekstfil, som lagres på besøgerens computer og indeholder informationer. Cookies benyttes normalt til at forbedre hjemmesiden for de besøgende på den.

Der findes to typer af cookies

Den ene type gemmer en fil, som ligger på besøgerens computer. Filen anvendes f.eks. for at besøgeren nemmere kan bruge hjemmesiden med henblik på ønsker og interesser.

Den anden type kaldes sessions cookie. Mens den besøgende er inde på en hjemmeside, lagres den midlertidigt i besøgerens computers hukommelse. Sessions cookies forsvinder, når besøgeren lukker for sin browser. Ingen personlig information, f.eks. e-mails eller navn, gemmes om besøgeren.

Hvad kan du gøre?

Hvis du som besøger ikke accepterer, at hjemmesiden anvender cookies, kan du lukke for funktionen via din browsers sikkerhedsindstillinger. Du kan også indstille din browser, så du får en advarsel hver gang en hjemmeside forsøger at lægge en cookie på din computer.

Hvis du ikke vil have, at cookies gemmes på din computer, kan du lukke for denne funktion i din browsers indstillinger. Så vil der ikke blive lagret nogen cookies, men du kommer heller ikke til at kunne bruge disse funktioner på hjemmesiden.

SINE

SINE er et fælles radiosystem for organisationer og virksomheder i samfundet, som arbejder med generelle ordninger, sikkerhed eller sundhed.

Det digitale sikkerhedsnet i Danmark, der skal sikre effektiv og stabil kommunikation mellem aktører i beredskabet. Radiocom Danmark A/S er en af tre leverandører af terminaler og løsninger til SINE.

SINE (SIkkerhedsNEttet) er navnet på beredskabets fælles radiosystem, der skal sikre grundlaget for et øget samarbejde og koordinering på tværs af beredskaberne – både i hverdagen og ved større hændelser.

Nogle kunder

 • Politiet
 • Forsvaret
 • Beredskaberne
 • Regionerne

Et fælles system

SINE skal danne grundlag for, at de forskellige grene af det danske beredskab i fremtiden kan samarbejde og koordinere fælles indsatser bedre. Alle beredskabsmyndigheder skal gå over til at anvende et fælles landsdækkende digitalt radiosystem, SINE. Beredskabet skal bruge SINE både i dagligdagen og ved større ulykker og katastrofer, hvor en fælles koordineret indsats er nødvendig. Alle beredskabsmyndigheder skal bruge SINE, herunder:

 • Politi
 • Kommunale og regionale redningsberedskaber
 • Det præhospitale beredskab
 • Hjemmeværnet
 • Kystredningstjenesten
 • Farvandsvæsnet
 • Beredskabsstyrelsen
 • Private virksomheder, der løser beredskabsmæssige opgaver på vegne af en offentlig myndighed

SINE består af

Nettet: Økonomistyrelsen har i juni 2007 indgået kontrakt om adgang for hele beredskabet til et landsdækkende radionet (SINE-nettet) med Dansk Beredskabskommunikation A/S. Nettet er infrastrukturen i det nye radiosystem. Det består af radioantenner, der sikrer dækning i hele landet, og af digitale omstillings centraler, så man kan altid kan nå dem, man har behov for. Nettet er baseret på Tetra-teknologi.

Terminaler (radioer): Terminaler er radioer, som beredskabet bruger til at kommunikere med hinanden. De kan enten være håndholdte eller installerede i køretøjer. Beredskabsmyndighederne kan købe terminaler, der er certificeret til brug på SINE-radionettet, af Dansk Beredskabskommunikation A/S.

Kontrolrums software: Økonomistyrelsen havde i februar 2008 indgået kontrakt med Terma A/S om kontrolrums software. Kontrolrums software er software, der anvendes til styring af kommunikationen mellem et beredskabs centrale vagtrum og de personer eller enheder, der er på radionettet. Kontrolrums software udgør således bindeleddet mellem vagtcentralerne og brugerne af radioerne.

Radiocom tilbyder helhedsløsning

Vi tilbyder vore kunder en helhedsløsning, som indebærer alt fra projektledelse, uddannelse, support, logistik og service. Vi arbejder kun med de dygtigste leverandører for at tilbyde kunderne de bedste produkter og løsninger, som findes på markedet.